Kleiter, Ingo et al "Apheresis therapies for NMOSD attacks." Neurology - Neuroimmunology Neuroinflammation 5.6 (2018): e504. Web. 16 Sept2021.